Kani Beko: Türkiye, OECD ülkelerinin sonuncusudur!

CHP İzmir milletvekili ve Önceki Dönem DİSK Genel Başkanı Kani Beko Türkiye'nin gündemine dair önemli açıklamalarda bulundu.
 Tarih: 12-07-2021 15:52:36   Güncelleme: 12-07-2021 17:14:36
Kani Beko: Türkiye, OECD ülkelerinin sonuncusudur!

 

Milletvekili Beko Gazeteci Hüseyin Bekar'a konu ile ilgili şu açıklamalarda bulundu:

 

Türkiye’de son 20 yılda sendikaların geldiği durum nedir?

Sendikalaşma konusu bizim açımızdan çok önemlidir. Fakat ne yazık ki; Türkiye, en kötü sendikalaşma oranı ve düşük toplu iş sözleşmesi kapsamıyla OECD ülkelerinin sonuncusudur. AKP iktidarı süresince, işçiler, emekçiler hiç olmadıkları kadar esnek istihdam biçimleri ile çalıştırılırken, kuralsızlık kural haline gelmiş ve bu çalışma ilişkisi güvencesizliği derinleştirmiştir. Her alanda olduğu gibi emek dünyası da; yandaşlar ve diğerleri arasındaki ayrımların keskinleştiğine şahitlik etmiştir. Gerçek sendikacılık zayıflarken yandaş sendikacılık hormonlu biçimde büyütülmüştür. Sendikalaşma oranı yüzde 14’lere gerilemiştir. Ancak hatırlatmak isterim ki; Türkiye'de sendikal hak ve özgürlüklerin anayasal ve yasal güvence altına alınmıştır. O nedenle de, genel anlamda sendikalaşmanın önündeki tüm engeller en kısa sürede kaldırılmalı ve işçi, memur, emekli tüm kesimlerin sendikal hakları korunmalıdır.

 

Son dönemde yaşananları baz alırsak, Türkiye ile diğer ülkeleri karşılaştırdığımızda içinde bulunduğumuz durumu nasıl değerlendirirsiniz?

Yıllardır işsizlik, eşitsizlik, yokluk ve açlık dışında bir şey getirmeyen bir iktidar ile karşı karşıyayız. Sermayenin kısa ve uzun vadeli çıkarları tek muteber seçenek kılınmış, yüceltilmiş; özelleştirme ve bireysel çıkar kriz dönemi olsun veya olmasın, hep ön planda tutulmuştur. İlaveten, bilgiyi, bilimi bir hedef değil araç gören bir yönetim sergilemişlerdir. Bu politikaların sonuçlarını artık herkes biliyor. AKP’nin 18 yıllık iktidarında binlerce işçi, iş cinayetlerinde hayatını kaybetmiştir. Madenler, tersaneler, inşaatlar kitlesel işçi kıyımlarının acı tanıkları olmuştur. En az 25 bin işçi iş cinayetleri sonucu hayatını kaybetmiştir. Binlerce emekçi ise yaralanmış, meslek hastalıklarından kırıma uğramıştır.  İster ülke içinde olsun isterse küresel planda zengin zenginleşirken, yoksulluk ve yoksunluk derinleşmiştir. Bugün işsiz sayımız 95 ülke nüfusunu geçmiş, işsizlik kadın, erkek, genç tüm yurttaşları pençesine almıştır. Kısacası emek hareketi ve emekçiler, bugün içine sürüklendiğimiz “Mafya-Siyaset-Sermaye” üçgeninde büyük yaralar almıştır. Fakat bizim mücadelemizde umutsuzluğa yer yoktur. İlk seçimde tüm bu düzeni değiştirecek, emeğin iktidarını hayata geçireceğiz.

 

Covid-19 salgınında emek mücadelesi nasıl etkilendi? Çalışanların hak kayıpları oldu mu?

AKP iktidarının politikaları sonucunda, Covid-19 pandemisi sürecinde fabrikalarda ve kalabalık yerlerde çalışan işçiler virüsle baş başa bırakılmış ve ne yazık ki emekçiler işi ile sağlığı arasında kalmıştır. Bu süreçte milyonlarca işçi her gün işe gitmeye devam etmiş, toplu ulaşım araçlarını kullanmış, İşyerlerinde, fabrikalarda yan yana çalışarak ölümle, hastalıkla yüz yüze kalmışlardır. Saray, salgının başladığı ilk günden itibaren işçi sınıfı ve yoksul halkları görmezden gelmiş, onları ölümün ve hastalığın pençesine terk etmiştir. Pandemi döneminde Covid-19, Meslek Hastalığı sayılmamış Baraj altında kalan 15’e yakın sendika toplu sözleşme yapamamış işçiler mağdur olmuşlardır. Bu çok acı bir süreç olmuştur ve bu dönemde işçiler emekçiler hayatlarını kaybetmişlerdir. AKP ve Saray bu durumun hesabını vermelidir.

 

Kısa Çalışma Ödeneği 30 Haziran’da sona erdi, fakat salgın devam ediyor, bu ödenekten yararlananlar nasıl yol alacaklar?

Cumhurbaşkanın son açıklamasında da belirtildiği üzere, hükümet salgın kısıtlamalarını birer birer kaldırıyor. Salgın döneminde uygulanan kısa çalışma ödeneği (KÇÖ) ile işten atma yasağı ve ücretsiz izin uygulamasında da süre 30 Haziran’da doldu. Son kez uzatıldığı vurgulanan kısa çalışma ödeneğinin kesilmiş olması, henüz salgının olumsuz etkilerinden kurtulamayan birçok kişiyi, işçiyi işvereni olumsuz bir şekilde etkileyecektir.

İşten çıkarma yasağının kaldırılmasını da beraberinde getirecek olan bu durum birçok insanı zora sokacak, işsizlik daha da çok artacaktır. Halen ülkemizde 10 milyona yakın işsizin olduğunu biliyoruz. Dünyada 95 ülkenin nüfusundan daha fazla kişi demektir bu.

Kısa Çalışma Ödeneğinin sona ermesi ile birlikte, pandemi koşullarında zaten açlıkla, yoksullukla boğuşan milyonlar bir kez daha açlığa, sefalete terk edilecektir. Durumun ciddiyetine tüm yetkililerin dikkatini çekmek isterim.

Üstelik kısa çalışma ödeneğinin verildiği zamanda, bu kişilerin SSK primleri yatırılmadığından dolayı önümüzdeki dönemde başta kendileri ve onlarla birlikte aileleri de sağlık sorunlarıyla uğraşacaklardır.

Kısa çalışma ödeneği alan kişiler, açlık sınırı 3 bin TL’ye yakın, yoksulluk sınırının 8 bin TL’yi geçtiği bir süreçte zaten zar zor geçiniyorlardı.

Kısa çalışma ödeneği kesilirse, bu insanlara iş bulamazsak, işsizlik fonundan da yararlanmazlarsa bu insanlar kara kışın ortasında evine ekmek getiremez konumuna geleceklerdir.

Dolayısıyla koşulları yeniden değerlendirmek ve bugünden sonrası için yeni bir planlama yapmak şarttır.

Pandemi sürecinde birçok insan da işini, gelirini ve ekmeğini kaybetti. Kimisi de pandemi yasaklarına uymayan işverenlerin haksız uygulamaları ile işlerinden oldular. Bu süreçte sendikalara üye olan işçiler, ahlak ve iyi niyet kurallarına uymadıkları gerekçesiyle 25/2 maddesi çıkış kodu olan 29 ile işten atıldılar. Öncelikle bu işçiler tekrar işlerine dönmelidirler.

Bunun yanı sıra, 14 milyona yakın işçinin yaklaşık yarısı işini, gelirini kaybetti. Bu kayıplar mutlaka telafi edilmelidir.

Pandemi sürecinde yüzbinlerce çalışan da sözde işten atılmadı ama ücretsiz izne çıkarıldı. Bu uygulama sonucu mağdur olan işçilerin de hakları ödenmelidir.

Dünya Sağlık Örgütü “pandemi bitti” açıklaması yapana kadar kısa çalışma ödeneği devam ettirilmeli, hiç değilse 6 ay daha uzatılmalıdır. Ayrıca ödenen miktar en az asgari ücret seviyesine çıkarılmalıdır.

 

Türkiye’de çocuk işçiliğin durumu nedir ve iş kazaları hangi boyuttadır?

Sizin de bildiğiniz üzere; çocuk işçi çalıştırılması yasaktır. 4857 sayılı yasa. ILO kararları. Birleşmiş Milletler kararları da yasaklamaktadır.

Fakat ne yazık ki yasağa rağmen, ülkemizde çocuk işçilerin sayısı her geçen dönem daha da artmaktadır. Türkiye’de özellikle mesleki eğitim adı altında çocuk işçilik yasal hale getirilmiştir. Milyonlarca çocuk ‘’çıraklık’’ adı altında ucuz iş gücü olarak kullanılmaktadır.

Dünya Çocuk İşçiliği ile Mücadele Günü nedeniyle açıklanan rakamlara bakınca, dünyada 160 milyon çocuk işçi bulunurken, Türkiye'de bu sayı resmi verilere göre 720 bin, sendikaların hesaplamalarına göre 2 milyonu aşıyor.

Pandemide okullar kapanınca bu sayı daha da artmıştır. Okullarda olması gereken çocuklar, tarlada, şantiyede, inşaatlarda çalıştırılmışlardır, bu durum yasalara aykırıdır ve kabul etmek mümkün değildir.

Üstelik Türkiye’de çalışma hayatı içerisinde çocuklar çalışırken iş cinayetlerine kurban gitmeye de devam etmektedirler ne yazık ki... Verilere göre

2013'te 59 çocuk,

2014'te 54 çocuk,

2015'te 63 çocuk,

2016'da 56 çocuk,

2017'de 60 çocuk,

2018'de 67 çocuk,

2019’da 67 çocuk,

2020’de 68 çocuk ve

2021’in ilk beş ayında 19 çocuk;

yani 2013 ve 2021 (ilk beş ay) yılları arasında en az 513 çocuk çalışırken hayatını kaybetti.

Bu durumu kabul etmek mümkün değildir. Yapılması gereken bellidir. Her şeyden önce ve ilk etapta çocuk işçiliği amasız, fakatsız ve derhal yasaklanmalıdır. Çocuk işçiliği ile mücadele sağlam bir yasal zemine oturtulmalıdır. Ağır yaptırımlara bağlanmalıdır.

Onurlu insanların yaşadığı saygın bir ülke olarak Türkiye, imzaladığı uluslararası sözleşmelere uymalıdır. Yurttaşı olsun olmasın çocuk işçiliğini önlemek için tedbirler alınmalı, destek programları yürürlüğe konmalı, çocuklarını zorla çalıştıran ailelere dönük çok geniş kapsamlı politikalar yürürlüğe konmalıdır.

CHP iktidarı çocuk işçiliğinin olmadığı, çocukların evden okula, parka, oyun alanlarına gittiği bir Türkiye vaat ediyor. En kısa zamanda da gerçekleştireceğiz, erken seçim ile birlikte.

İş kazaları konusu da AKP iktidarı ile birlikte benzer bir biçimde çok can yakıcı hale gelmiştir. Ülkemizde, her gün ortalama 6 işçi iş kazası sonucu hayatını kaybetmektedir.

2019 yılında 1736 işçi kazalar sebebiyle hayatını kaybetmiştir.

2020 yılında ise 2427 işçi yaşamını yitirmiştir ne yazık ki.

2021 yılının ilk 5 ayında ise en az 972 işçi yaşamını yitirmiştir.

Ülkemizde, kayıt dışı çalışmanın yüksekliği, kamu da ve özel sektörde taşeronlaşmanın yaygınlığı, sendikalaşma oranının düşüklüğü, mevcut iş müfettişlerinin sayısının ILO kriterlerinin altında olması, devletin yeterli düzeyde ve sıklıkta denetim ve rehberlik yapmaması, iş sağlığı ve iş güvenliğine yönelik idari ve adli cezaların caydırıcılıktan uzak olması, İşçilerin eğitimlerinin yetersizliği, ülkemizde iş sağlığı ve iş güvenliği kültürünün geliştirilmemesi, işverenlerin aşırı kar hırsı ile üretim zorlaması yapması gibi sebepler, ülkemizde iş kazaları sayısında rekorlar kırılmasına sebep olmuştur.

  YORUMLAR 0 Yorum YORUM YAP
Bu Haber'e ilk yorum yapan siz olun.
  FACEBOOK YORUM
Yorum
  DİĞER RÖPORTAJ Haberleri
PUAN DURUMU
Takım O G M B A Y P AV
1 Trabzonspor 38 23 3 12 69 36 81 +33
2 Fenerbahçe 38 21 7 10 73 38 73 +35
3 Konyaspor 38 20 10 8 66 45 68 +21
4 Başakşehir FK 38 19 11 8 56 36 65 +20
5 Alanyaspor 38 19 12 7 67 58 64 +9
6 Beşiktaş 38 15 9 14 56 48 59 +8
7 Antalyaspor 38 16 11 11 54 47 59 +7
8 Fatih Karagümrük 38 16 13 9 47 52 57 -5
9 Adana Demirspor 38 15 13 10 60 47 55 +13
10 Sivasspor 38 14 12 12 52 50 54 +2
11 Kasımpaşa 38 15 15 8 67 57 53 +10
12 Hatayspor 38 15 15 8 56 60 53 -4
13 Galatasaray 38 14 14 10 51 53 52 -2
14 Kayserispor 38 12 15 11 54 61 47 -7
15 Gaziantep FK 38 12 16 10 48 56 46 -8
16 Giresunspor 38 12 17 9 41 47 45 -6
17 Çaykur Rizespor 38 10 22 6 44 71 36 -27
18 Altay 38 9 22 7 39 57 34 -18
19 Göztepe 38 7 24 7 40 77 28 -37
20 Yeni Malatyaspor 38 5 28 5 27 71 20 -44
Takım O G M B A Y P AV
1 MKE Ankaragücü 36 21 8 7 56 31 70 +25
2 Ümraniyespor 36 21 8 7 64 37 70 +27
3 Bandırmaspor 36 19 12 5 56 34 62 +22
4 İstanbulspor 36 17 10 9 57 40 60 +17
5 BB Erzurumspor 36 16 10 10 55 44 58 +11
6 Eyüpspor 36 15 9 12 56 44 57 +12
7 Samsunspor 36 13 11 12 54 46 51 +8
8 Boluspor 36 14 14 8 42 44 50 -2
9 Manisa FK 36 14 15 7 45 44 49 +1
10 Tuzlaspor 36 13 13 10 45 44 49 +1
11 Denizlispor 36 14 15 7 46 50 49 -4
12 Keçiörengücü 36 13 14 9 45 47 48 -2
13 Gençlerbirliği 36 14 16 6 44 54 48 -10
14 Adanaspor 36 12 15 9 40 44 45 -4
15 Altınordu 36 14 19 3 45 62 45 -17
16 Kocaelispor 36 12 16 8 40 49 44 -9
17 Bursaspor 36 12 16 8 43 53 44 -10
18 Menemenspor 36 8 14 14 42 57 38 -15
19 Balıkesirspor 36 3 30 3 26 77 12 -51
Takım O G M B A Y P AV
1 Eyüpspor 38 28 2 8 82 25 92 +57
2 Sakaryaspor 38 21 5 12 74 35 75 +39
3 Kırşehir Belediyespor 38 21 8 9 57 32 72 +25
4 Kırklarelispor 38 19 6 13 60 32 70 +28
5 Van Spor 38 21 11 6 59 35 69 +24
6 Bodrumspor 38 18 11 9 80 48 63 +32
7 Etimesgut Belediyespor 38 18 13 7 63 36 61 +27
8 Karacabey Belediyespor 38 15 12 11 52 41 56 +11
9 Turgutluspor 38 16 16 6 44 56 54 -12
10 Serik Belediyespor 38 13 11 14 51 48 53 +3
11 Pendikspor 38 15 16 7 66 53 52 +13
12 Pazarspor 38 15 18 5 60 64 50 -4
13 Tarsus İdman Yurdu 38 13 15 10 56 55 49 +1
14 Bayburt Özel İdare Spor 38 14 18 6 52 61 48 -9
15 Sivas Belediyespor 38 11 14 13 63 58 46 +5
16 1922 Konyaspor 38 11 18 9 47 49 42 -2
17 Kastamonuspor 38 8 18 12 31 58 36 -27
18 Elazığspor 38 10 22 6 61 90 33 -29
19 Mamak FK 38 6 26 6 32 121 24 -89
20 Kardemir Karabükspor 38 1 34 3 16 109 3 -93
Takım O G M B A Y P AV
1 Diyarbekirspor 30 20 2 8 43 18 68 +25
2 1928 Bucaspor 30 20 3 7 58 18 67 +40
3 Yeşilyurt Belediyespor 30 17 8 5 50 27 56 +23
4 Ofspor 30 14 5 11 43 31 53 +12
5 Arnavutköy Belediye 30 13 8 9 40 29 48 +11
6 Edirnespor 30 12 9 9 34 31 45 +3
7 Belediye Derincespor 29 10 9 10 38 29 40 +9
8 Artvin Hopaspor 30 10 11 9 41 44 39 -3
9 Fatsa Belediyespor 30 10 12 8 22 31 38 -9
10 Kızılcabölükspor 30 9 11 10 34 33 37 +1
11 Nevşehir Belediyespor 30 9 14 7 31 31 34 0
12 Çankaya FK 30 10 16 4 28 48 34 -20
13 1877 Alemdağspor 30 9 15 6 37 48 33 -11
14 Antalya Kemerspor 30 7 17 6 27 50 27 -23
15 Payasspor 29 5 16 8 29 53 23 -24
16 Manisaspor 30 1 20 9 22 56 12 -34
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 14/08/2022 Gaziantep FK vs MKE Ankaragücü
 14/08/2022 Ümraniyespor vs Antalyaspor
 14/08/2022 Alanyaspor vs Beşiktaş
 15/08/2022 Konyaspor vs Başakşehir FK
 15/08/2022 Kasımpaşa vs Fenerbahçe
 21/08/2022 Antalyaspor vs Trabzonspor
 21/08/2022 Başakşehir FK vs Kayserispor
 21/08/2022 Beşiktaş vs Fatih Karagümrük
 21/08/2022 Fenerbahçe vs Adana Demirspor
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 14/08/2022 Bodrumspor vs Yeni Malatyaspor
 14/08/2022 Sakaryaspor vs Göztepe
 15/08/2022 Adanaspor vs Tuzlaspor
 15/08/2022 BB Erzurumspor vs Pendikspor
 19/08/2022 Boluspor vs Gençlerbirliği
 20/08/2022 Tuzlaspor vs Bandırmaspor
 20/08/2022 Samsunspor vs Eyüpspor
 20/08/2022 Altınordu vs Sakaryaspor
 21/08/2022 Keçiörengücü vs Bodrumspor
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
HABER ARŞİVİ
Tüm Anketler
Web sitemize nasıl ulaştınız?
BİZİ TAKİP EDİN
  • YUKARI